మూడో వంతు లిబియా ఆయిల్ ఫ్రాన్సు కైవశం, మిగిలింది బ్రిటన్, ఇటలీ, అమెరికాలకు?

ఫ్రాన్సు కష్టానికి ఫలితం దక్కుతోంది. లిబియాలో తిరుగుబాటు ప్రారంభమైన మరుసటిరోజే తూర్పు పట్టణం బెంఘాజీ కేంద్రంగా ఏర్పడిన తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని లిబియాకు అసలైన ప్రభుత్వంగా ఫ్రాన్సు మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తించింది. అందుకు తగిన విధంగా లిబియా తిరుగుబాటు ప్రభుత్వం “నేషనల్ ట్రాన్సిషనల్ కౌన్సిల్” (ఎన్.టి.సి) బదులు తీర్చుకుంటోంది. లిబియా ఆయిల్ వనరుల్లో మూడోవంతు భాగాన్ని ఫ్రాన్సు ఆయిల్ కంపెనీ టోటల్ కి అప్పజెప్పడానికి ఫ్రాన్సు లిబియాతో ఒప్పందం సంపాదించింది. ఫ్రెంచి డెయిలీ పత్రిక లిబరేషన్ ఈ మేరకు గురువారం…