హ్యాకింగ్‌కి గురైన మీడియా మొఘల్ రూపర్ట్ మర్డోక్ ఫోన్ -కార్టూన్

“నా ఫోన్‌ని హ్యాక్ చేశారా?! అసలే దుఃఖంలో ఉన్న ఈ ముసలోడికి అలా చేయడానికి మనసెలా ఒప్పింది!”   హత్యకు గురైన బాలిక ఫోన్‌ని హ్యాక్ చేసీ, న్యూయార్క్ లోని జంట టవర్లపై జరిగిన టెర్రరిస్టు దాడుల్లో చనిపోయిన వారి ఫోన్లను హ్యాక్ చేసీ, ఇరాక్, ఆఫ్ఘనిస్ధాన్ యుద్ధాల్లో మరణించిన ఇంగ్లండ్ సైనికుల ఫోన్ లను హ్యాక్ చేసి… ఆ సమాచారాన్నే పెట్టుబడిగా “న్యూస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్” పత్రికకు పేరు తెచ్చుకున్న రూపర్ట్ మర్డోక్ ఫోన్‌ని…