మానవ లిబర్టీ విగ్రహం -1918 నాటి ఫొటో

18,000 మంది అమెరికా సైనికులు లిబర్టీ విగ్రహం ఆకారంలో నిలబడి ఉండగా తీసిన ఫోటో ఇది. 1918 సంవత్సరంలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో ఐవా నగరంలో ‘కేంప్ డాడ్జి’ వద్ద తీసిన ఫొటో ఇది. విగ్రహంలో వివిధ ఎఫెక్టులు రావడం కోసం కొంతమంది సైనికులు టోపిలు ధరిస్తే మరికొందరు టోపిలు లేకుండా నిలబడ్డారు. కొన్ని చోట్ల టోపి ధరించి తల వంచి నిలుచుంటే, మరికొన్ని చోట్ల టోపితో తల ఎత్తి నిలబడ్డారు. టోపి లేకుండా కూడా…

అమెరికా తూర్పు తీరానికి పెనుతుఫాను (ఇరేనే) తాకిడి -నాసా ఫోటో

అమెరికా తూర్పు తీరాన్ని ‘ఇరెనె’ పెను తుఫాను వణికిస్తొంది. అమెరికా ప్రభుత్వం ఈ పెను తుఫాను తాకిడిని తట్టుకోవడానికి అసాధారణ ఏర్పాట్లు చేసింది. తూర్పు తీరాన ఉన్న న్యూయార్క్ నగరాన్ని కూడా ఇది తాకింది. ఇరెనె ను నాసా కేంద్రం తన ఉపగ్రహం నుండి తీసిన ఫోటో, పెను తుఫాను స్వరూపాన్ని తెలియజెపుతుంది. ఫొటోను బిబిసి ప్రచురించింది. పెద్ద బొమ్మ కోసం ఫొటోపై క్లిక్ చేయండి   —