బాక్సింగ్ లెజెండ్ మహమ్మద్ ఆలీకి 70 -ఫొటోలు

“రాకాసి మొసలి తో కుస్తీ పట్టా. తిమింగలంతో కలబడ్డా, గత వారమే ఓ బండరాయిని చంపేశా. మరో రాయిని మోది గాయపరిచా, ఇటుకని ఆసుపత్రి పాల్జేశా. నేనెంత క్షుద్రుడ్నంటే నన్ను చూస్తే మందులకి కూడా జబ్బొస్తుంది.” లెజెండరీ బాక్సర్ మహమ్మద్ ఆలీ చెప్పిన మాటలివి. తన ఏనుగు బలంపై అయనకెంత నమ్మకమో ఈ మాటలే చెబుతాయి. ఆ నమ్మకమే లేకుంటే లెజెండ్ గా ఎలా మారగలడు? నిజమో కాదో తెలియదు కాని మహమ్మద్ ఆలీ కవిత్వం కూడా…