పార్లమెంటులో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ -కార్టూన్

మేధావి: ఫిషనా లేక ఫ్యూషనా? సామాన్యుడు: ఏదీ కాదు పెప్పర్ స్ప్రే *** భారత దేశానికి పార్లమెంటు ప్రజాస్వామ్య దేవాలయం.  సభలో కూర్చునేవారు ఈ సంగతి చెబుతారు. సభ బయట ఉన్న మనం అది నిజమే కాబోలని నమ్ముతున్నాం. ప్రజాస్వామ్య దేవాలయం ప్రాశస్త్యం గురించి అనేక పుస్తకాలు, పాఠ్య గ్రంధాలు, పరిశోధనా పత్రాలు చెప్పే సూత్రాలకు ఇక కొదవే లేదు. కానీ వాస్తవంగా జరుగుతోంది మాత్రం ఇందుకు విరుద్ధం. పార్లమెంటులో సజావుగా చర్చలు జరిగిన సందర్భాలు చాలా…