అద్వానీ కష్టే మోడి ఫలి! -కార్టూన్

‘కష్టే ఫలి’ అంటారు అద్వానీ లాంటి పెద్దలు. ‘కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం’ అని కూడా చెబుతారు. భాజపా సీనియర్ నాయకుడు, భీష్మ పితామహుడుగా కొనియాడబడే లాల్ కృష్ణ అద్వానీ ‘ప్రధాని పదవి’ అనే ఫలితం కోసం ఎన్నాళ్లుగానో ఎదురు చూశారు. దానికోసం తీవ్రంగా శ్రమించారు. శిలాన్యాస్ కోసం ప్రతి ఊరి నుండి ఇటుక తెచ్చినట్లుగా ఒక్కో ఇటుక పేర్చుకుంటూ తన కలల సౌధాన్ని నిర్మించుకున్నారు. రధ యాత్రలు చేశారు, మత కల్లోలలాను సృష్టించారు. 2 నుంది 80…