ప్రణమీయ హితైషికి… -కవిత

(ఈ కవిత 2000 సం.లో రాసినది. నా పుట్టిన రోజు సందర్భంగా అప్పటి మా సీనియర్ డివిజనల్ మేనేజర్ గోపీనాధ్ గారు అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఒక గ్రీటింగ్ పంపారు. ఆయన గ్రీటింగ్ కు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను ఈ కవిత రాసి పంపాను. ఆయన గొప్ప వక్త. ముఖ్యంగా ద్రవ్య కంపెనీల వ్యాపారాభివృద్ధి కోసం ఫీల్డ్ స్టాఫ్ ను ఉత్తేజపరిచే ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడంలో దిట్ట. ఆ తర్వాత వాలంటరీ రిటైర్ మెంట్ తీసుకుని పూర్తికాలం ఉత్తేజ ప్రసంగాలు…