అమెరికా తూర్పు తీరానికి పెనుతుఫాను (ఇరేనే) తాకిడి -నాసా ఫోటో

అమెరికా తూర్పు తీరాన్ని ‘ఇరెనె’ పెను తుఫాను వణికిస్తొంది. అమెరికా ప్రభుత్వం ఈ పెను తుఫాను తాకిడిని తట్టుకోవడానికి అసాధారణ ఏర్పాట్లు చేసింది. తూర్పు తీరాన ఉన్న న్యూయార్క్ నగరాన్ని కూడా ఇది తాకింది. ఇరెనె ను నాసా కేంద్రం తన ఉపగ్రహం నుండి తీసిన ఫోటో, పెను తుఫాను స్వరూపాన్ని తెలియజెపుతుంది. ఫొటోను బిబిసి ప్రచురించింది. పెద్ద బొమ్మ కోసం ఫొటోపై క్లిక్ చేయండి   —