హ్యాపీ పాకిస్తాన్ నేషనల్ డే! -మోడి గ్రీటింగ్స్

“భారత్ మాతా కీ జై’ అనని వారు పాకిస్తాన్ వెళ్లిపోవచ్చు” బి‌జే‌పితో పాటు ఇతర హిందూత్వ సంస్ధల నేతలకు ఈ చాలా ఇష్టమైన డైలాగ్. ఈ డైలాగ్ చెబితే చాలు వారు అరివీర దేశభక్తులుగా రిజిస్టర్ అయిపోయినట్లే అని వారి ప్రగాఢ నమ్మకం. పాకిస్తాన్ మన పొరుగు దేశం అనీ, అనేక వేల సంవత్సరాలుగా ఇరు దేశాల ప్రజలు కలిసి మెలిసి నివసించారని వాళ్ళు ఇట్టే మర్చిపోతుంటారు. ప్రాచీన భారత నాగరికతగా చెప్పుకుని మురిసిపోయే హరప్పా, మొహంజొదారో…