నోట్ల రద్దు: రాజకీయ లక్షణం తప్ప సామాన్యుడి రక్షణం కాదు

  (గత టపా కింద తెలుగు టెకీ గారు రాసిన వ్యాఖ్య ఇది. చెతుర్లతో, విరుపులతో, క్లుప్తంగానే అయినా వివరంగా రాసిన తీరు ప్రత్యేకంగా ఉన్నందున టపాగా మార్చి ప్రచురిస్తున్నాను. -విశేఖర్)   ********* రచన: తెలుగు టెకీ / శివ రామ  పెద్ద నోట్ల చలామణి ప్రతిష్టంభన ప్రభుత్వం తమ పాలనను ప్రతిష్టాత్మకంగా భవిష్యత్తులో పదిలపరచుకునే నేపధ్యంలో వ్యాపార దిగ్గజాలతో అంతర్గత ఒడంబడికల మేలు కలయిక, సామాన్యుల పరిధిలో కీడు ప్రక్రియ.  ఈ చర్య అమలుకు…