అన్నా హజారే అరెస్టు, నిర్బంధంలోనే నిరవధిక నిరహార దీక్ష ప్రారంభం

అంతా అనుకున్నట్లుగానే జరుగుతోంది. అవినీతిపై తన పద్ధతిలో సమర శంఖం పూరించిన అన్నా హజారేను నిరవధిక నిరాహార దీక్ష ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించకముందే అరెస్టు చేశారు. 74 ఏళ్ళ అన్నా హజారేను 7:30 గంటలకే ఆయన ఉంటున్న  తూర్పు ఢిల్లీలోని అపార్ట్‌మెంటుకి వెళ్ళి అరెస్టు చేశారు. మొదట దీక్ష విరమించాలని నచ్చజెప్పిన పోలీసు అధికారులు, అందుకాయన ససేమిరా అనడంతో అరెస్టు చేయక తప్పలేదని తెలిపారు. నిషేధాజ్ఞలు ఉల్లంఘించి వేలమంది మద్దతుదారులతో దీక్షకు కూర్చుంటున్నానని హజారే చెప్పినందున ముందస్తు జాగ్రత్తగా…