యు.పి: ఒకే రోజు నాలుగు రేప్ లు, మూడేళ్ళ పాపతో సహా

ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఒకే రోజు నాలుగు రేప్ కేసులు పోలీసులని చేరాయి. ఒక దళిత బాలిక, మూడేళ్ళ పాప వారిలో ఉన్నారు. రేపిస్టులు తాము చెయ్యదలుచుకున్నది చేసి బాధితులను నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో వదిలి పెట్టారు. పదేళ్ళ బాలికను అతని మేనమామతో సహా నలుగురు వ్యక్తులు రేప్ చేశారు. సామూహిక మానభంగానికి గురయిన దళిత బాలిక ఫిర్యాదుని స్వీకరించడానికి పోలీసులు నిరాకరించారు. రెండు రోజులు తిప్పుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఫిర్యాదు నమోదు చేశారు. ఝాన్సీ లో ఓ…