నల్ల మేకా, తెల్ల మేకా?

[ఫేస్ బుక్ లో క్షత్రియ వర్మ ఖాతా లో దీన్ని చూశాను. న్యూస్ ఛానెళ్లను సున్నితంగా, సునిశితంగా విమర్శిస్తున్న ఈ తమాషా సంభాషణను చదవండి, బాగుంది. -విశేఖర్] ********* ఒక పత్రికా విలేఖరి ఒక రైతును ఇంటర్ వ్యూ చేస్తున్నాడు. — విలేఖరి: మీ మేకలకు మీరు ఏం పెడతారు..? రైతు : నల్లమేకకా.., తెల్లమేకకా..? వి : నల్లమేకకు.. రై : గడ్డి.. వి : మరి తెల్లమేకకు..? రై : గడ్డి.. వి :…