ప్రధాని పట్టా అసలా నకిలీయా -ఔట్ లుక్ సర్వే

ఇది ఆంగ్ల వార పత్రిక ఔట్ లుక్ జరిపిన/జరుపుతున్న సర్వే. మే 9 తేదీన ప్రారంభం అయిన ఈ సర్వే మే 23 తేదీన ముగుస్తుంది. పత్రిక కింది భాగంలో చెప్పినట్లుగా ఈ సర్వే శాస్త్రోక్తంగా జరిగినది/జరుగుతున్నది కాదు. కేవలం పత్రికను సందర్శిస్తున్న వారు మాత్రమే ఓటు వేయగా వచ్చిన/వస్తున్న ఫలితాలు. సర్వేలో ఓటు వేసిన వారికి మాత్రమే ఓటు ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. పత్రిక వెబ్ సైట్ నుండి స్క్రీన్ షాట్ తీసి ప్రచురించడం జరుగుతోంది. మే…