8 నెలల్లో 111 లాకప్ హత్యలు!

పోలీసుల కస్టడీలో ఉండగా పోలీసుల చేతుల్లో దెబ్బలు తిని చనిపోతే ఆ చావులను లాకప్ హత్యలు అంటారు. (ఇది పాఠకులకు తెలియదని కాదు. కానీ రాయడంలో ఒక పద్ధతిని పాటిస్తే చెప్పదలిచిన విషయం స్పష్టంగా ఉంటుందని.) గత 8 నెలల్లో భారత దేశంలోని పోలీసులు తమ నిర్బంధంలో తీసుకున్నవారిలో ఏకంగా 111 మందిని చంపేశారు. ‘నిజం’ రాబట్టడానికి అని చెబుతూ పోలీసులు ధర్డ్ డిగ్రీ పద్ధతుల్ని పాటిస్తారు. ధర్డ్ డిగ్రీ పద్ధతులు వాస్తవానికి చట్టబద్ధం కాదు. అనగా…