దేశవ్యాపితంగా వెల్లివిరుస్తున్న క్రికెట్ దేశభక్తి

క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచులు ప్రారంభం కావడానికి నెల ముందునుండే (ఇంకా ముందన్నా ఆశ్చర్యం లేదు) భారత దేశ వ్యాపితంగా  దేశభక్తి వెల్లివెరుస్తోంది. ఇతర దేశాల సంగతేమో గానీ ఇండియాలో మాత్రం దేశభక్తికి సీజన్లు ఉంటాయి. అంటే సీజన్ ను బట్టి దేశభక్తి లక్షణాలు మారుతుంటాయి. దేశభక్తి అంటే ఎల్లప్పుడూ ఒక్కటే అర్ధం కదా అంటే, నిజమే. సర్వకాల సర్వావస్ధలయందూ ఒకటే అర్ధం. కానీ ఇండియాలో దేశభక్తి అన్ని కాలాల్లో వ్యక్తం కాదు. కొన్ని సీజన్లలో దేశభక్తి…