పంజా దెబ్బతో యువకుడిని చంపిన తెల్లపులి -ఫోటోలు

ఎలా జరిగిందో ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు గానీ జూ పార్క్ లో ఒక యువకుడు తెల్ల పులి ఉన్న ఆవరణలోకి దూకేసాడు. రెండు సార్లు యువకుడిని సమీపించి ఏమీ చేయకుండా వదిలిపెట్టిన పులి మూడో సారి మాత్రం యువకుడి మెడపై ముంగాలి పంజా విసిరింది. ఆ యువకుడు అక్కడికక్కడే చనిపోయాడని పత్రికలు తెలిపాయి. యువకుడి విగత దేహాన్ని బైటికి తెచ్చే పనిలో నిర్వాహకులు, పోలీసులు ఇంకా సఫలం కానట్లు తెలుస్తోంది. ఢిల్లీ లోని నేషనల్ జూలాజికల్ పార్క్…