కె.సి.ఆర్ దాయాది బాబు -కార్టూన్

“ఈయన ఆంధ్ర నుండి వచ్చిన మా కజిన్. కుటుంబ చర్చల కోసం మాత్రమే ఆయన ఇక్కడకు వచ్చారు” *** ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల గవర్నర్ నరసింహన్ సలహా మేరకు దాయాది రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఇరువురూ కలిసి కూర్చుని కష్ట, సుఖాలు మాట్లాడుకున్నారు. చర్చలు చాలా సుహృద్భావ వాతావరణంలో జరిగాయని ఇద్దరు సి.ఎం లూ చెప్పారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు అన్యాయం జరిగిన మాట వాస్తవమేనని కె.సి.ఆర్ అంగీకరించినట్లుగా కూడా ఎ.పి. సి.ఎం బాబు చెబుతున్నారు. చర్చల…