నీగ్రోను చంపిన పోలీసులు, అట్టుడికిన అమెరికా -ఫోటోలు

సివిల్ పోలీసులకు మిలట్రీ ఆయుధాలను సరఫరా చేస్తే ఏమవుతుందో అమెరికాలో అదే జరుగుతోంది. రెండున్నర సంవత్సరాల క్రితం ట్రేవాన్ మార్టిన్ అనే 17 సం.ల నీగ్రో యువకుడిని ఒట్టి పుణ్యానికి కాల్చి చంపిన ఉదంతం మరువక ముందే మరో నీగ్రో యువకుడిని అమెరికా పోలీసులు కాల్చి చంపారు. ఈసారి కూడా తెల్లజాతి పోలీసే హత్యకు పాల్పడ్డాడు. రోడ్డు మధ్యలో కాకుండా పక్కన నడవాలని ఆదేశించిన పోలీసుల ఆజ్ఞను త్వరగా అమలు చేయకపోవడమే ఆ యువకుడు చేసిన నేరం.…