విశ్వనరుడి లిప్తకాల జీవనం -ఫోటోలు

‘నేను విశ్వ నరుడ్ని’ అని చాటుకున్నారు మహా కవి గుర్రం జాషువా. భారతీయ కుల వ్యవస్ధకు నిరసనగా అది ఆయన చేసిన మానవీయ ప్రకటన. ఈ విశ్వంలో నరులంతా పుట్టుకతో సమానులేననీ, నిచ్చెన మెట్ల కుల వ్యవస్ధ మనిషి ఏర్పరుచుకున్నదే అనీ ఆయన విశ్వసిస్తూ, కులం లేని విశ్వంలో తన చోటును వెతుక్కున్నారు. ‘డెయిలీ లైఫ్’ శీర్షికన ఫోటోగ్రాఫర్లు విశ్వ వ్యాపిత జీవన దృశ్యాలను సేకరించి ప్రచురించే ఫోటోలు గుర్రం జాషువా ప్రకటనను గుర్తుకు తెస్తాయి. ప్రపంచంలో…