మృత్యువును సమీపిస్తున్న మృత సముద్రం -ఫోటోలు

మృత సముద్రం (Dead Sea) తాను కూడా మృత్యువును సమీపిస్తోంది. మృత సముద్రం జోర్డాన్, ఇజ్రాయెల్ సరిహద్దు మీద ఉంటుంది. సముద్రానికి తూర్పు ఒడ్డు జోర్డాన్ వైపు ఉంటే, పశ్చిమ ఒడ్డు ఇజ్రాయెల్ వైపు ఉంటుంది. ఈ సముద్రంలోకి వచ్చి కలిసే ఒకే ఒక్క నది జోర్డాన్ నది. ఇంతకీ మృత సముద్రానికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది? మృత సముద్రం అంటే చచ్చిపోయిన సముద్రం అని కాదు. చంపేసే సముద్రం అని. ఈ సముద్రాన్ని ‘Sea…