ఈ ఎం.ఎఫ్.హుస్సేన్ చిత్రంలో నగ్నత్వం ఉందా?

ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ చిత్రకారుడు ఎం.ఎఫ్.హుస్సేన్ ఈ చిత్రాన్ని గీశాడు. 2009 సంవత్సరంలో మార్చి 8 తేదీన అంతర్జాతీయ మహిళా దినం సందర్భంగా డెక్కన్ క్రానికల్ పత్రిక ఈ చిత్రాన్ని ప్రచురించింది. భారతదేశ మహిళల స్త్రీత్వం యొక్క సారం వారి శక్తే (Essence of Indian womenhood is shakti) అని ఎం.ఎఫ్.హుస్సేన్ ఈ చిత్రానికి శీర్షికగా పెట్టాడు. భారత దేశ మహిళల శక్తికి దుర్గా దేవిని ప్రతీకగా చూపిస్తూ హుస్సేన్ ఈ బొమ్మని గీసినట్లు చూస్తే…