డాక్టర్ కన్హయ్య కుమార్, MBBS!

ఫస్ట్ పోస్ట్ పత్రిక (వెబ్ సైట్) విభిన్నంగా పరాచికాలాడింది. కన్హయ్య ముంబై రాక మునుపే ఆయన తరపున సెల్ఫ్ గోల్ కొట్టేసుకున్న హిందూత్వ సంస్ధలు ప్రస్తుతం పత్రికలకు, ఛానెళ్లకు విందు భోజనం అయ్యాయి. ఏప్రిల్ 23 తేదీన కన్హయ్య ముంబైలో ప్రసంగించనున్నాడు. ఆయనను రాకుండా అడ్డుకుంటామని ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి చెప్పిన వివిధ సంస్ధలలో వీర్ సేన ఒకటి. దాని నేత నిరంజన్ పాల్ ఏమన్నారంటే… “దేశాన్ని ముక్కలు చేస్తానని బెదిరించిన కన్హయ్యా తన Ph D…

అజ్ఞానం, మూఢత్వం వారి స్వాభావిక లక్షణం!

ఐరోపాలో పారిశ్రామిక విప్లవ క్రమాన్ని ఆటంకపరిచేందుకు చర్చి అధికార వ్యవస్ధ చేయని ప్రయత్నం లేదు. కోపర్నికస్ లాంటి వారిని జీవిత పర్యంతం వేధించారు. చర్చి ఒత్తిడికి లొంగి ఒక దశలో కోపర్నికస్ తన గ్రహ సిద్ధాంతాలను తాత్కాలికంగానే అయినా తప్పు అని చెప్పాల్సి వచ్చింది. మరో గ్రహ శాస్త్రవేత్త బ్రూనోను నగరం కూడలిలో స్తంభానికి కట్టేసి తగలబెట్టిన చరిత్ర కేధలిక్ క్రైస్తవ మత మూఢుల సొంతం! వాస్తవాలపై కాకుండా మతపరమైన ఊహలకు, ఫ్యాంటసీలపై ఆధారపడిన చర్చి నమ్మకాలు…