జేసుదాసు గారూ, మీరు కూడానా?!

అద్భుతమైన గొంతుతో ఎన్నో పాటలు పాడి ప్రాక్పశ్చిమ దేశాల శ్రోతలను అలరించిన సినీ నేపధ్య గాయకుడు కె.జె.జేసుదాసు తప్పుడు కారణాలతో పతాక శీర్షికలను ఆక్రమించారు. సో కాల్డ్ హిందూ సంస్కృతీ పరిరక్షకులు, మతోన్మాద పెత్తందార్లు, ఖాప్ పంచాయితీలు, రాజకీయ నాయకులు, పోలీసు బాసులు, బాబాలు… ఇలా అందరి వంతు అయింది, తన వంతే మిగిలింది అన్నట్లుగా జేసు దాసు గారు స్త్రీల వస్త్ర ధారణపై అసంబద్ధ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన వ్యాఖ్యలకు ఆయన గాంధీ జయంతి వేడుకలను…