జి20: మోడియే ప్రధాన ఆకర్షణ!

ఆస్ట్రేలియా నగరం బ్రిస్బేన్ లో జరుగుతున్న జి20 సమావేశాల్లో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడి గారే ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారని పత్రికలు కోడై కూస్తున్నాయి. భారత పత్రికలే కాకుండా కొన్ని పశ్చిమ పత్రికలు కూడా ఈ అంశంలో ఏకాభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉండడం విశేషం. ముఖ్యంగా పశ్చిమ రాజ్యాధినేతలు మోడితో కరచాలనం చేయడానికి, వీలయితే హగ్ చేసుకోవడానికీ, ఆయనతో కలిసి ఫోటోలు దిగడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారట. నవంబర్ 15, 16 తేదీలలో బ్రిస్బేన్ లో జి20 గ్రూపు దేశాల…