ఐరోపా దేశ ద్రిమ్మరుల పండుగ వర్జిన్ మేరీస్ డే -ఫోటోలు

జిప్సీలు అన్న పేరు మనం తరచుగా వినం గానీ ఐరోపా దేశాల్లో ఇది చిరపరితం. వారిని ‘రోమా’లు అని కూడా పిలుస్తారు. ఐరోపా సంపన్న దేశాలు వారి పట్ల చాలా క్రూరంగా, అవమానకరంగా వ్యవహరిస్తాయి. జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ దేశాలు మరింత ఘోరంగా వ్యవహరిస్తాయి. రెండేళ్ల క్రితం అప్పటి ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు నికోలస్ సర్కోజీ రోమాలకు వ్యతిరేకంగా ఒక విధాన నిర్ణయం తీసుకుని వారిని దేశం నుండి తరిమి తరిమి వేధించాడు. వాళ్ళు అందించే చౌక శ్రమతో సిరులు…