సిరియా, ఇరాక్ తిరుగుబాట్లు: పశ్చిమ దేశాల యు టర్న్

సిరియా తిరుగుబాటుదారులను పోరాటయోధులుగా కీర్తించిన పశ్చిమ దేశాలు ఇప్పుడు టెర్రరిస్టులు అంటున్నాయి. ఇరాక్ ను దురాక్రమించి ఉండగా అమెరికా విడుదల చేసిన అల్-బఘ్దాది ‘ఇస్లామిక్ స్టేట్’ (ఆఫ్ ఇరాక్ అండ్ సిరియా) ను స్ధాపించి సిరియా, ఇరాక్ ప్రాంతాలతో ‘కాలిఫేట్’ ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రకటించాక ‘ఆల్-ఖైదా కంటే తీవ్రమైన ఉగ్రవాది’ అని అమెరికా అంటోంది. ఐరాస భద్రతా సమితి వేదికగా బ్రిటన్ ప్రతిపాదించిన తీర్మానాన్ని ఆమోదించడం ద్వారా పశ్చిమ దేశాలు జబ్బత్ ఆల్-నుస్రా, ఇస్లామిక్ స్టేట్ లను…