నెల వాన ఒకేసారి, మట్టిదిబ్బల కింద హిరోషిమా -ఫోటోలు

11, 2 సం.ల వయసు గల సోదరులు నిద్రలోనే సమాధి అయ్యారు. ఒక పిల్లాడి ఎర్ర స్కూల్ బ్యాగ్ బురదలో కూరుకుపోయి కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ ఉండాల్సిన ఇల్లు కూలిపోయి, కొట్టుకుపోయి 100 మీటర్ల దూరంలో సగం తేలి కనిపిస్తోంది. బురద ప్రవాహం బలంగా దూసుకురావడంతో ఇళ్ళగోడలు చెల్లా చెదురై కొట్టుకుపోయి శిధిలాల కుప్పలై తేలాయి. మూడు మీటర్ల మందం ఉన్న భారీ రాళ్ళ కింద సగం కనిపిస్తున్న మానవదేహాలు భయం గొలుపుతున్నాయి. ఇటీవలే పెళ్లి చేసుకున్నా కొత్త…