తాలిబాన్ దాడికి అమెరికా షాక్‌కి గురైన వేళ…

ఎస్&పి ఆర్ధిక పరంగా అమెరికా రేటింగ్ ని తగ్గిస్తే, ఆఫ్ఘనిస్ధాన్ లో తాలిబాన్, అమెరికాని మిలట్రీ పరంగా రేటింగ్ ని పడదోసిన పరిణామం ప్రపంచ దృష్టిని పెద్దగా ఆకర్షించలేదు. అమెరికాకి చెందిన శక్తివంతమైన ఛినూక్ హెలికాప్టర్ ను తాలిబాన్ కేవలం ఒక రాకెట్ ప్రొపెల్లర్ గ్రెనేడ్ తో కూల్చివేయడం ద్వారా అమెరికాని షాకి కి గురి చేసింది. దాడిలో 19 అమెరికా నేవీ సీల్ కమెండోలు, 7గురు ఆఫ్ఘన్ ప్రభుత్వ సైనికులు చనిపోగా మరో 12 మంది…