పునరద్భవిస్తున్న … … -(3)

(ఈ భాగాన్ని ఆగష్టు 16 న ప్రచురించినప్పటికీ ఆ లింక్ పని చేయనందున మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. -విశేఖర్) పెట్టుబడిని కట్టడి చేసేదిపెట్టుబడే పెట్టుబడిసంచయానికి సంబంధించిన చైనా నమూనా కొన్ని నిర్ధిష్ట అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంది.అతి పెద్ద కార్మిక శక్తిని నిర్ధాక్షిణ్యంగా దోపిడి చేయడం; సహజ వనరులనుపెద్ద ఎత్తున కొల్లగొట్టి తద్వారా పర్యావరణానికి తీవ్ర నష్టం కలిగించడం; కీలకమైన పెట్టుబడిదారీ దేశాల మార్కెట్లకు విస్తృతంగా ఎగుమతులు చేయడంపైఆధారపడిన ఆర్ధిక వృద్ధి నమూనా కలిగి ఉండడం… ఇవి ఆ…

పునరుద్భవిస్తున్న కార్మికవర్గం – చైనా విప్లవం భవిష్యత్తు -(2)

(ఈ భాగాన్ని ఆగష్టు 12న పోస్ట్ చేసినప్పటికీ ఆ లింక్ పని చేయనందున మళ్లీ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. -విశేఖర్) ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ రంగ సంస్ధలలో ఉపాధి పొందుతున్నవారిలో అనేకమంది “పాత కార్మికుల” పిల్లలు; లేదా పాత కార్మికులతో కలిసి పనిచేసిన అనుభవం ఉన్నవారు; లేదా పాత కార్మికుల నివాసాలకు పక్కనో దగ్గర్లోనో నివసిస్తున్నవారు. ఆ విధంగా ప్రస్తుతం ప్రభుత్వరంగ పరిశ్రమలలో పని చేస్తున్నవారు పాత కార్మికులు జరిపిన ఉద్యమాలతోనూ, వారి రాజకీయ అనుభవాల తోనూ ప్రభావితమై ఉన్నారు.…