కేజ్రీవాల్ చీపురు మోడి చేతికి! -కార్టూన్

కాంగ్రెస్ పాలనలో భారత దేశం సర్వ రంగాలలోనూ భ్రష్టు పట్టిపోయిందని బి.జె.పి తరచుగా చేసే ఆరోపణ. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా ఇది ఎంతో ఇష్టమైన విమర్శ. తాము అధికారంలోకి వచ్చాము గనక ఇక నిశ్చింతగా నిద్రపోండి, మిగిలింది మేము చూసుకుంటాం అని వీరు చెప్పబోతారు. ఆలి పుట్టింటి సంగతి మేనమామకు తెలియదా అన్నట్లు దేశాన్ని ఐదేళ్ల పాటు, రాష్ట్రాన్ని 9 సం.ల పాటు ఏలిన నేతల సంగతి జనానికి తెలియకనా,…