ప్యారిస్ దాడి సామ్రాజ్యవాద అణచివేతను చట్టబద్ధం చేస్తుంది -2

మొదటి భాగం తరువాత……………….. ప్యారిస్ పత్రికపై జరిగిన దాడిలో పాల్గొన్నవారు అసలు ఉగ్రవాదులే కాదని, ఫ్రాన్స్ గూఢచార సంస్ధల ప్రోద్బలంతో వారి ఏజెంట్లుగానే దాడి చేశారు తప్ప ఉగ్రవాదులుగా దాడి చేయలేదని అనుకోవలసిన అవసరం లేదు. ఫ్రాన్స్ లో పాలకవర్గాలు పనిగట్టుకుని వ్యాపింపజేసిన ముస్లిం వ్యతిరేక సెంటిమెంట్ల వల్ల, ఫ్రాన్స్ సమాజంలోనూ ప్రభుత్వాల నుండి ఎదురవుతున్న వివక్ష వల్ల తీవ్ర నిరుత్సాహానికి గురయినందునే ఆ ముగ్గురు ముస్లిం పౌరులు ఉగ్రవాద దాడికి తెగబడి ఉండవచ్చు కూడా. ఫ్రాన్స్…