ఆసియా, ఐరోపా: శీతల దృశ్య మాలిక -ఫోటోలు

అన్ని కాలాల్లో నీకు ఏది ఇష్టం అని అడిగితే చాలామంది టక్కున చెప్పే మాట ‘చలి కాలం’ లేదా ‘శీతా కాలం’. ముఖ్యంగా డిసెంబర్, జనవరి నెలలు దాదాపు అన్ని వయసుల వారికి మధుర స్మృతుల్ని మిగుల్చుతాయి. కాలేజీలు, పాఠశాలల విద్యార్ధులు ఎక్కువగా విహార యాత్రలకు వెళ్ళేది ఈ కాలంలోనే కావడంతో ఆ స్మృతుల్ని ఫొటోల్లో భద్రం చేసుకుని జీవితం అంతా చెప్పుకుంటూ చాలా మంది గడుపుతుంటారు. యుక్త వయసులో ఉన్న యువతీ యువకుల సంగతి చెప్పనే…