గ్రెక్సిట్: బ్రిటన్ పెనం నుండి అమెరికా పొయ్యి లోకి -7

6వ భాగం తరువాత…………… ఇ.ఎల్.ఏ.ఎస్ బలగాలు ఏథెన్స్ పై అంతకంతకూ పట్టు బిగిస్తూ పోయాయి. దాదాపు ఏథెన్స్ లోని పోలీసు స్టేషన్లన్నింటినీ స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకున్నాయి. చివరికి 3 చదరపు కి.మీ భాగమే బ్రిటిష్ తాబేదారు ప్రభుత్వానికి మిగిలింది. గ్రీసులోని ఇతర ప్రాంతాల్లో పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఇ.ఎల్.ఏ.ఎస్ కు లేదు. ఒక్క ఎపిరస్ తప్ప గ్రీసు అంతా దాని ఆధీనంలోనే ఉంది. సరిగ్గా ఈ సమయంలో ఇ.ఎల్.ఏ.ఎస్ ఘోరమైన తప్పిడానికి పాల్పడింది. ఇక ఏథెన్స్ తమ వశం…

గ్రెక్సిట్: గ్రీసు ప్రజా విముక్తి పోరాటం (సివిల్ వార్) -6

5వ భాగం తరువాత……….. ప్రజా విముక్తి పోరాటం 1941 ఏప్రిల్ 6 తేదీన హిట్లర్ సేనలు రంగంలోకి దిగాయి. ఇటలీ అంతిమ ఓటమికి గురయితే అది జర్మనీకి పాకడానికి ఎంతోసేపు పట్టదు. మిత్రరాజ్యాలు రెట్టింపు ఉత్సాహం పొందవచ్చు. అదీకాక ఐరోపా వనరులన్నీ తమ ప్రయోజనాలకే అంకితం కావాలన్న లక్ష్యం ఎలాగూ ఉంది. అప్పటికే చమురు భూముల రక్షణ కోసమని చెబుతూ రుమేనియాలో సైనిక స్ధావరం ఏర్పరుచుకున్న జర్మనీ ఆ పొరుగునే ఉన్న బల్గేరియా పాలకులను కూడా తన…