గే నైట్ క్లబ్ దాడి: ది హిందు ఎడిటోరియల్ పై విమర్శ

[ఈ విమర్శ చదవటానికి ముందు గత టపా  ఎడిటోరియల్ అనువాదాన్ని చూడగలరు. -విశేఖర్] “ఒంటరి తోడేళ్ళ దాడులు” (లోన్ వోల్ఫ్ అటాక్స్) అమెరికాకు కొత్త ఉగ్ర వాస్తవికతగా మారిందని ది హిందూ ఎడిటోరియల్ చెబుతోంది. అందుకని ముందుగా లోన్ వోల్ఫ్ సంగతి చూద్దాం. తోడేళ్లు సాధారణంగా గుంపుగా నివసిస్తాయి. గుంపుగా వేటాడతాయి. పాలిచ్చే భారీ జంతువులు (గుర్రం, జిరాఫీ, దుప్పి, హిప్పోపోటమస్, అడవి దున్న మొ.వి) వాటికి ఇష్టమైన ఆహారం. ఈ జంతువులను వేటాడటం మామూలుగా ఒక…