రైతుల భూములు లాక్కొని తిరిగివ్వని కోకొకోల

ఉత్తర ప్రదేశ్ లో రైతులపై కోకొకోల కంపెనీ సాగిస్తున్న దౌర్జ్యన్యం ఇది. గ్రామ రైతులు ఉమ్మడిగా వాడుకునే భూమిని అక్రమంగా ఆక్రమించిన కంపెనీ రైతులు ఆందోళన చేసినా ఆక్రమించిన భూమిని వెనక్కి ఇవ్వలేదు. చివరికి ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కంపెనీకి నోటీసు ఇచ్చి గడువు విధించింది. గడువు ముగిసినా ప్రభుత్వ ఆదేశాలను లెక్క చేయని కోలా కంపెనీ రైతులపై ఎదురుదాడికి తెగబడింది. ఆక్రమించిన భూమిని కొన్న భూమిగా వాదిస్తోంది. కోకోకోలా నీటి చౌర్యానికి వ్యతిరేకంగా దాదాపు 15…