వ్యక్తిగత విద్వేష ప్రచారమే ‘కెబ్లాస’ లక్ష్యం, దయచేసి బ్లాగర్లందరూ ఇది చదవండి

బ్లాగింగ్ కి ఒక పేరు, కెలకడానికి ఒక పేరు. బూతులకి ఒక పేరు. బ్లాగింగ్ పేర్లతో కెలుకుడు ఉండదు. కెలుకుడు పేర్లతో బూతు ఉండదు. బూతులకి వాడే పేర్లతో బ్లాగింగ్, కెలుకుడులు ఉండవు. వీరంతా టెక్నీషియన్లు. పేర్లు, ఐ.పిలు లాంటివాటిలో జాగ్రత్తలు తీసుకోగలరు. ఆ ధైర్యంతోనే “కెలుకుడు పేర్ల కింద ఒక్క బూతు చూపండి చూద్దాం” అని తుంటరి సవాళ్ళు విసురుతారు. కెలుకుడు గాళ్ళే బూతు గ్యాంగ్ అని శైలి ద్వారా, వే ఆఫ్ రియాక్షన్ ద్వారా,…