రోహిత్ దళితుడే, కలెక్టర్ అధికారిక నిర్ధారణ!

భారత దేశ హిందూ కుల సమాజం, బి‌జే‌పి నేతృత్వం లోని బ్రాహ్మణీయ అధికార వ్యవస్ధ, హిందూ కులాధిపత్యం నరనరానా నింపుకుని పార్లమెంటులో జడలు విప్పి నర్తించిన హైందవ విషనాగు నీడలోని కేంద్ర మంత్రులు కట్ట గట్టుకుని ఆత్మహత్య వైపుకు నెట్టివేసిన స్పుర ద్రూపి, దళిత రీసర్చ్ స్కాలర్ రోహిత్ వేముల మాల కులానికి చెందినవాడేనని గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ కాంతి లాల్ దండే అధికారికంగా నిర్ధారించారు. రోహిత్ వేముల దళితుడు కాదని, అతని కులం గూర్చి అబద్ధాలు…