ఈ పెద్దాయనను ఎలా అర్ధం చేసుకోవాలి?

పై ఫోటోలో సూటు బాబుల మధ్య వినమ్రంగా నిలబడ్డ పెద్దాయన పేరు కళ్యాణ సుందరం. ఆయన గురించి తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యంతో నోట మాట రాక స్ధాణువులమై పోతాం. తన సర్వస్వం అవసరంలో ఉన్నవారి కోసం ధారపోసిన కళ్యాణ సుందరం లాంటి పెద్ద మనుషుల్ని చూస్తే మనమూ మనుషులమైనందుకు కాస్త గర్విస్తాం. ఆయనతో ఏదో విధంగా సంబంధం కలుపుకుని ఇంకా గర్వించడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఈయన తెలుగు వారై ఉంటే కాస్త ఎక్కువ గర్వపడదాం అనుకున్నాను. తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందినవారు…

కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఏం చేయాలి? ఏం చేస్తున్నాయి?

బి.జె.పి, కాంగ్రెస్ పార్టీలు భారత దేశంలోని దోపిడి వర్గాలైన భూస్వాములు, పెట్టుబడుదారులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పార్టీలు. ఇవి పైకి ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా ప్రభుత్వాధికారం చేతికి వచ్చాక దోపిడీవర్గాల ప్రయోజనాలే నెరవేరుస్తాయి. శ్రామిక ప్రజల ప్రయోజనాలను అవి పట్టించుకోవు. పట్టించుకోకపోగా హక్కుల కోసం, మెరుగైన జీవనం కోసం ప్రయత్నించే ప్రజలపైన అణచివేతను అమలు చేస్తాయి. అమెరికా తదితర పశ్చిమ సామ్రాజ్యవాద దేశాలకు చెందిన బహుళజాతి కంపెనీల ప్రయోజనాలకు వీరి ఆర్ధిక, రాజకీయ ప్రయోజనాలు కట్టుబడి ఉంటాయి. సామ్రాజ్యవాదులకు…