ఓర్లాండో షూటింగ్: నిమిషంలో 49 మందిని చంపేశాడా?

ఒర్లాండో షూటింగ్ గుర్తుందాండి? జూన్ 12 తేదీ ఆదివారం రాత్రి (తెల్లవారు ఝామున) 2 గంటల నుండి ఉదయం 5 గంటల వరకు పల్స్ నైట్ క్లబ్ లో తుపాకులతో కాల్చి 49 మందిని చంపేశాడని, మరో 53 మందిని గాయపరిచాడని పత్రికలు మనకు చెప్పిన సంఘటన! ఇలాంటి షూటింగ్ లను, తద్వారా జరుగుతున్న రక్తపాతాన్ని ‘లోన్ వోల్ఫ్ ఆటాక్స్’ గా అమెరికా భద్రతా సంస్ధలు చెబుతున్నాయని, వారి కధలను, కధనాలను భారత పత్రికలు అంది పుచ్చుకుని…