‘ఖురాన్’ దగ్ధం పై ఆఫ్టనిస్ధాన్ లో వెల్లువెత్తుతున్న నిరసనలు

అమెరికా సైనికులున్న సైనిక స్ధావరంలో ఖురాన్ ప్రతులను అనేకం దగ్ధం చేసిన తర్వాత అక్కడ నిరసన ప్రదర్శనలు రోజు రోజుకీ తీవ్రమవుతున్నాయి. ఇద్దరు అమెరికా సైనికులతో సహా మొత్తం పదకొండు మంది ఆఫ్ఘన్ల నిరసనలలో మరణించారు. అమెరికా సైనికులు నిరసనకారుల చేతుల్లో చనిపోగా ఆఫ్ఘన్ నిరసన కారులు ఆఫ్ఘన్ పోలీసుల కాల్పుల్లో చనిపోయారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒబామా తమ సైనికుల చర్యకు క్షమాపణ చెప్పినప్పటికీ నిరసనలు చల్లారకపోవడంతో అమెరికా, ఆఫ్ఘన్ పాలకులు తలలు పట్టుకున్నారు. ఒబామా చెబుతున్న…