ఎఎపి ఎలా గెలిచింది? -కార్టూన్

  ఎఎపి గెలుపుకు కారణం ఏమిటన్న ఒకే ఒక్క అంశంపై పుంఖాను పుంఖాలుగా వ్యాసాలు, విశ్లేషణలు, నివేదికలు, అధ్యయనాలు వెలువడుతున్నాయి. అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయో ఈ కార్టూన్ చక్కగా వివరిస్తోంది. ప్రజల ప్రయోజనమే రాజకీయాల లక్ష్యం అన్న ప్రాధమిక సూత్రం తెలిసిన వారికి ఎఎపి గెలుపు ఎలా సాధ్యం అయిందో తెలియడానికి పెద్దగా సిద్ధాంతాలతో పని లేదు. బూటకపు వాగ్దానాలు కురిపించడానికి ఏ మాత్రం సిగ్గుపడని, స్వార్ధ ప్రయోజనాలే పరమావధిగా పని చేసే పార్టీలు నిండా వ్యాపించిన…