భారత వ్యవసాయం ప్రస్తుత స్ధితిగతులు -10

– భారత వ్యవసాయ రంగంలో మార్పులపై ఒక నోట్ – పార్ట్ 10 (9వ భాగం తరువాత…..) చాప్టర్ V భారత వ్యవసాయం ప్రస్తుత స్ధితిగతులు జనవరి – డిసెంబర్ 2003 నాటి జాతీయ నమూనా సర్వే (నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే – ఎన్‌ఎస్‌ఎస్) 59వ రౌండు నివేదిక ఇలా పేర్కొంది, “ఈ నివేదిక సాగు యాజమాన్యం (ఆపరేషనల్ హోల్డింగ్స్ – ఓ‌హెచ్) లోని భూముల మొత్తం విస్తీర్ణం మరియు సగటు విస్తీర్ణం లను పాఠకుల ముందు…