పేలుడు కళ -వీడియో (మిస్ అవద్దు)

కళలు అరవై నాలుగు అని పెద్దలు సూత్రీకరించారు. కాని హద్దుల్లేని సృజనాత్మకత ఎన్ని కళలకైనా జన్మనిస్తుందని ఏ పేలుళ్ళ కళ సూచిస్తోంది. పేలుళ్ళతో మానవ హననం జరుగుతుందని ఇప్పటివరకూ తెలిసిన నిజం. పేలుళ్ళతోనూ కళా సృష్టి కూడా జరుగుతుందని వీధి చిత్ర కళాకారులు వీడియో సాక్షిగా చూపిస్తుంటే కాదని అనగలమా? “ఎక్స్‌ప్లోజివ్ ఆర్ట్” అని చెబుతున్న ఈ కళను చూడండి. ఈ కళ సృష్టికర్త లండన్ నివాసి అలక్జాండ్రే ఫార్టో. 1987 లో ఈయన జననం. నిండా…