ఆర్ధిక చక్రగతి, లోటు బడ్జెట్ లూ… -ఈనాడు

‘ఎకనమిక్ సైకిల్’ అన్న మాటను తరచుగా వింటుంటాం. ముఖ్యంగా ఆర్ధిక సంక్షోభాల సమయంలో ఈ పదం ఎక్కువగా చర్చలోకి వస్తుంది. ఎకనమిక్ సైకిల్ కు సంబంధించిన అనుభవాలు సంక్షోభ సమయంలోనే ఎక్కువగా ఉండడం అందుకు కారణం. ఆర్ధిక చక్రం అనే కాదు, ఎన్నడూ వినని ఇతర ఆర్ధిక పదజాలం కూడా సంక్షోభాల సమయంలో ఎక్కువగా వినిపిస్తాయి. గత రెండు శతాబ్దాలుగా సంక్షోభాల మధ్య కాలం తగ్గుతూ వస్తోంది. అనగా ఆర్ధిక చక్రం వేగంగా తీరుగుతోంది అన్నట్లు. ఫలితంగా…