పాక్‌పై అమెరికా దాడి చేస్తే ఆఫ్ఘనిస్ధాన్ పాక్ పక్షమే నిలుస్తుంది -ఆఫ్ఘన్ అధ్యక్షుడు

“పరిస్ధితులు అనుకూలించక అమెరికా పాకిస్ధాన్ పైన దాడి చేసినట్లయితే, దైవం నివారించుగాక, ఆఫ్ఘనిస్ధాన్ నిస్సందేహంగా పాకిస్ధాన్ కే మద్దతుగా నిలుస్తుంది” అని ఆఫ్ఘనిస్ధాన్ అధ్యక్షుడు హమీద్ కర్జాయ్ వ్యాఖ్యానించాడు. అమెరికా, పాక్ పై దాడి చేయడం ప్రస్తుత పరిస్ధితుల్లొ పూర్తిగా అసంగతం అయినప్పటికీ మాటమాత్రంగానైనా ఆఫ్ఘనిస్ధాన్ అధ్యక్షుడు పొరుగు దేశం పక్షానే నిలుస్తానని చెప్పడం సంతోషించ దగిన విషయం. కనీసం మాటల్లోనైనా ఆఫ్ఘన్ అధ్యక్షుడు పొరుగు దేశం పక్షాన నిలిచాడు. నిజానికి ఆఫ్ఘనిస్ధాన్, పాకిస్ధాన్ దేశాల మధ్య…