ఈజిప్టులో 3,500 సం.ల నాటి వాతావరణ నివేదిక

వాతావరణ మార్పుల గురించి ముందే హెచ్చరించే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మనకు తెలిసి ఇటీవల కాలానిదే. కానీ ప్రాచీన ఈజిప్టు నాగరికతలో కూడా అలాంటి పరిజ్ఞానం ఒకటుండేదన్న సంగతి వెలుగులోకి వచ్చింది. 3,500 సంవత్సరాల క్రితం నాటి కాల్సైట్ (కాల్షియం కార్బొనేట్) రాతి పలక పైన వాతావరణ మార్పుల గురించిన నివేదికను అమెరికాలోని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. 6 అడుగుల ఎత్తున ఉన్న ఈ కాల్సైట్ పలక పైన ఉన్న 40 లైన్ల పాఠ్యాన్ని ఇటీవలే చదవగలిగారని ఫ్రీ ప్రెస్…