లగడానంద స్వామి -టి.వి9 సెటైర్ (వీడియో)

వెక్కి వెక్కి ఏడ్చి రాజకీయ సన్యాసం పుచ్చుకున్న దరిమిలా లగడానంద స్వామిగా అవతరించిన రాజగోపాల్, ఆఫీసుల్లో నిద్ర చెడగొట్టడమే కాకుండా సోనియా శివుడి వద్ద షిండే నందిచే తన్నించుకున్న అశోక్ బాబు, లాస్ట్ బాల్ లేదు, వేస్ట్ బాల్ మాత్రమే అంటూ బాల్ జేబులో పెట్టుకొని పోయిన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి… ఇత్యాది సెటైర్లతో టి.వి9 ప్రోగ్రామ్ ‘బుల్లెట్ న్యూస్’ మహా వినోదం పంచింది. తప్పకుండా చూడాల్సిన వీడియో ఇది. బహుశా తెలంగాణ ఉద్యమం పైన టి.వి9 రూపొందించిన…