జి‌ఎస్‌టి బిల్లు: జైట్లీ అబద్ధం ఆడారు!

జి‌ఎస్‌టి వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు గతంలో లేని మేలు జరుగుతుందని ఆర్ధిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ ఈ రోజు సభలో మాట్లాడుతూ చెప్పారు. అమ్మకపు పన్నులో గతంలో రాష్ట్రాలకు వాటా ఉండేది కాదనీ, జి‌ఎస్‌టి (గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టాక్స్) బిల్లు ఆమోదం పొందితే సేల్స్ టాక్స్ లో కూడా రాష్ట్రాలకు వాటా వస్తుందని అరుణ్ జైట్లీ ఊరించారు. కానీ ఇది అబద్ధం అని మాజీ ఆర్ధిక మంత్రి పి చిదంబరం వెల్లడి చేశారు. కేంద్రానికి సమకూరే…