అమెరికాలో పెరుగుతున్న అల్పాదాయ వర్గాలు -ప్యూ రీసర్చ్

2008 నాటి ప్రపంచ ఆర్ధిక సంక్షోభం తర్వాత అమెరికాలో అల్పాదాయ వర్గాల సంఖ్య బాగా పెరిగిందని ‘ప్యూ రీసర్చ్ సెంటర్’ అధ్యయనంలో తేలింది.  అమెరికా వినాశకర ఆర్ధిక, విదేశాంగ విధానాల ద్వారా ఉత్పన్నమయిన ప్రపంచ ఆర్ధిక సంక్షోభం తర్వాత అమెరికాలో సామాన్యుల ఆదాయాల్లో వచ్చిన మార్పులను ఈ అధ్యయనం రికార్డు చేసింది. ప్యూ అధ్యయనం ప్రకారం అమెరికాలో తమను తాము అల్పాదాయ తరగతికి చెందినవారిగా గుర్తించుకునేవారి సంఖ్య 2008 లో పోలిస్తే బాగా పెరిగింది. జనాభాలో ఇలా…